Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

ZAPRASZAMY DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE

____________________________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

 

Zarządzenie nr 016/2021 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Zarządzenie nr 016-2021

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała IV-38-2019

Uchwała nr IX/94/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Uchwała IX-94-19

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała V-48-19

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie z dnia 03.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji.

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego (należy obowiązkowo składać od 15.02.2021r. do 05.03.2021r.):

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021-2022
Załącznik nr 1 – karta kontynuacji
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej:

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-2021
Załącznik nr 1 – zgłoszenie do szkoły obwodowej dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły (należy obowiązkowo składać od 15.02.2021r. do 05.03.2021r.)
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem szkoły (można składać od 02.08.2021r. do 10.08.2021r.)
Załącznik nr 3 – oświadczenia

Skip to content