Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Harmonogram odbioru świadectw

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W tym roku nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i uroczystego wręczania świadectw i nagród.

Uczniowie otrzymają świadectwa od wychowawców klas w wyznaczonym miejscu i terminie.

Uczeń przynosi swój długopis do podpisania odbioru świadectwa
oraz
 ZAŁĄCZNIK NR 1 (dotyczy dzieci z OP, uczniów klas 1-3).

Uczeń musi mieć założoną maseczkę osłaniającą usta i nos oraz rękawiczki.

Obowiązuje strój galowy.

W tym dniu nie pracuje świetlica szkolna.

Harmonogram odbioru świadectw

Z wyrazami szacunku
Aleksandra Stark

Skip to content