Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

 • egzamin z języka polskiego – 16.06.2020r. (wtorek) od godz. 9.00 (standardowy czas pracy – 120 minut, dla zdających z dostosowaniami – 180 minut),
 • egzamin z matematyki – 17.06.2020r. (środa) od godz. 9.00 (standardowy czas pracy – 100 minut, dla zdających z dostosowaniami – 150 minut),
 • egzamin z języka obcego – 18.06.2020r. (czwartek) od godz. 9.00 (standardowy czas pracy – 90 minut, dla zdających z dostosowaniami – 135 minut).

Szczegółowe wytyczne związane z organizacją egzaminu zostały przekazane ósmoklasistom przez wychowawców klas.

 • Uczniowie klasy 8a przychodzą do szkoły na godzinę 8.00,
 • Uczniowie klasy 8b przychodzą do szkoły na godzinę 8.15.
 • Uczniowie nie wchodzą do budynku szkoły bez pozwolenia, czekają na pracownika szkoły.
 • Uczniowie muszą mieć założoną maseczkę osłaniającą usta i nos oraz rękawiczki.
 • Uczniowie utrzymują co najmniej 2 m dystansu społecznego pomiędzy uczniami, którzy oczekują przed szkołą na wejście.
 • Uczniowie korzystają z głównego wejścia do szkoły, zostają wpuszczani zgodnie z procedurami – na egzamin oczekują na holu szkoły – zajmują miejsca na przygotowanych krzesełkach z zachowaniem dystansu społecznego.
 • Rodzic ucznia, który ma przystąpić do egzaminu ósmoklasisty uzupełnia i przekazuje swojemu dziecku ZAŁĄCZNIK NR 1, który jest niezbędny do wpuszczenia ucznia na teren szkoły.
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 wychowawcy przekażą rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Uczniowie w pierwszym dniu egzaminu przynoszą do szkoły książki i podręczniki szkolne – 12 sztuk: biologię, geografię, język polski, matematykę, fizykę, chemię, historię, informatykę, język angielski, język niemiecki, wos, edb.

Ponadto przypominamy, że na egzamin obowiązuje strój galowy.
W czasie odbywania egzaminów ósmoklasisty szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów szkolnych.

 

Skip to content