Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dziękujemy!

Dziękujemy

„Nie czekaj, aż pojawi się coś dużego.
Zacznij w tym miejscu,
w którym się znajdujesz,
z tym co masz,
a zawsze dojdziesz do czegoś wspaniałego”.
                                                         /Mary Monin Morrissey/

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość
oraz za pomoc w realizacji przedsięwzięć i wsparcie finansowe
przy organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek
w roku szkolnym 2019/2020:

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Przewodniczącej i Członkom
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
Sołtysowi Gowidlina,
Prezesowi i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Usługowo – Budowlanej CYGERT w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Przewozowej ALBATROS w Mojuszu,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
Komendantowi Komisariatu Policji w Sierakowicach,
Zarządowi Gminnej Spółdzielni “SCh” w Sierakowicach,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o. Sierakowice,
Właścicielom Firmy Handlowej BAT w Sierakowicach,
Staroście Powiatu Kartuskiego,
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
Komendantowi Powiatowej Policji w Kartuzach,
Prezesowi Grupy Energa w Gdańsku,
Prezesowi Żeglugi Gdańskiej,
Komendantowi Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
Komandorowi Gminnego Klubu Sportów Wodnych „Kilwater”,
Proboszczowi Parafii NPNMP w Gowidlinie,
Dyrektorom szkół Gminy Sierakowice

oraz

życzliwym ofiarodawcom
i wszystkim zaangażowanym w życie szkoły Rodzicom:
Katarzynie i Jackowi Driwom,
Natalii i Damianowi Labudom.

Skip to content