Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Komunikat w sprawie III etapu I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że zmieniam Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nastąpi zmiana terminu przeprowadzenia I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Decyzja w sprawie nowego terminu przeprowadzenia ww. konkursu
zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej www.gowidlino.edu.pl

Aleksandra Stark

Skip to content