Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty dla wszystkich chętnych uczniów  
– informacja na podstawie informacji przekazanej przez MEN i CKE  

Szanowni Rodzice, 

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przygotowała materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.  

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. My również weźmiemy w nim udział. 

Egzamin próbny jest dla wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą się sprawdzić i uczciwie, samodzielnie wypełnią arkusze w przeznaczonym na dany egzamin czasie!!!  

Próbny egzamin ma cel informacyjny oraz diagnostyczny, nauczyciele nie będą wystawiać ocen uczniom – przekażą im tylko informację zwrotną na temat efektów pracy. 

Arkusze do egzaminu próbnego  

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://www.oke.gda.pl/index.php?page=egzamin-pr%C3%B3bny 
w następujących terminach: 

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski; 
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka; 
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Chętni uczniowie – po pobraniu materiałów z ww. strony – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie – uczniowie otrzymają w dzienniku instrukcję od nauczycieli, co i do kiedy mają zrobić. 

Dzień przed próbnym egzaminem z danego przedmiotu
uczniowie otrzymają od nauczyciela z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
instrukcję dotyczącą pisania egzaminu. 

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty  

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych (www.oke.gda.pl).  

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać: 

  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów 
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty 
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019r. 
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych 
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Skip to content