Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Spotkanie z rodzicami

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w dniu 30.01.2020r. (czwartek),
podczas którego zostaną podane oceny z poszczególnych przedmiotów
oraz ocena zachowania za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

godz. 16.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8.

 

WYKAZ SAL I WYCHOWAWCÓW
NA SPOTKANIU Z RODZICAMI

Grupa dzieci 3-4 letnich – sala nr 104
Agnieszka Bladowska
Edyta Kwidzińska

kl. 0 a – sala nr 75
Agnieszka Błaszkowska

kl. 0 b – sala nr 102
Natalia Stefanowska – Koszałka

kl. 0 c – sala nr 103
Maria Wolska – Rychert

kl. 1 a – sala nr 113
Hanna Formela

kl. 1 b – sala nr 120
Kinga Dyszer

kl. 2 a – sala nr 131
Alicja Walkusz

kl. 2 b – sala nr 85
Janina Wenta

kl. 3 a – sala nr 110
Wioletta Maszke

kl. 3 b – sala nr 108
Lucyna Labuda

kl. 4 a – sala nr 119
Joanna Neubauer

kl. 4 b – sala nr 118
Roksana Syldatk

kl. 5 a – sala nr 123
Anna Miotk – Płotka

kl. 5 b – sala nr 124
Karolina Gilmajster – Szymikowska

kl. 6 a – sala nr 122
Alicja Kuchta

kl. 6 b – sala nr 12
Lidia Stahlke

kl. 6 c – sala nr 7
Wioletta Brzeska

kl. 7 a – sala nr 14
Bożena Lejk

kl. 7 b – sala nr 6
Jolanta Wójcik

kl. 8 a – sala nr 34
Barbara Salamon

kl. 8 b – sala nr 35
Maria Kostuch

Skip to content