Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Warsztaty z doradcą zawodowym z Gdańska

Dnia 21.10.2019 r. uczniowie klas 8 a i 8 b wzięli udział w dwugodzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji  Zawodowej z Gdańska. Uczniowie wypełniali testy preferencji zawodowych, otrzymali informacje na temat typów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzajów zawodów. Za kilka miesięcy ósmoklasiści dokonają ważnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia mającej wpływ na ich przyszłe  życie zawodowe. Należy wybrać zawód tak, aby wykonywać go z pasją i zadowoleniem. Trzeba się upewnić czy jest się predysponowanym do wybranej profesji i czy nie ma do niej przeciwskazań zdrowotnych. Uczniowie określali swoje mocne strony, zastanawiali się jakie przedmioty wybrać w liceum jako rozszerzone, żeby rozwijać swoje zainteresowania, a także jakie są zalety kształcenia zawodowego w technikum lub w szkole branżowej. W naszej szkole odbywają się zajęcia cykliczne z doradcą zawodowym – panią Agnieszką Bladowską. Uczniowie mają również możliwość skorzystania indywidualnie z porady specjalisty.  Planowane jest też spotkanie z prezesem Kaszubskiego Związku Pracodawców w celu rozpoznania możliwości przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.  

Alicja Dyszer 

Skip to content