Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Informacja dla rodziców uczniów klas 8

Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach zaprasza Rodziców na spotkanie – szczególnie rodziców dzieci z ósmych klas.

Program:

  • Jak wspierać wybory edukacyjno-zawodowe swojego dziecka?
  • Etapy planowania kariery.
  • Potencjał mojego dziecka – jak go odkrywać?
  • Podejmowanie decyzji – jak, kiedy, z czyją pomocą?
  • Możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej/ponadpodstawowej.
  • Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności warto kształtować, żeby odnaleźć się na rynku pracy przyszłości?
  • Zawody – co warto o nich wiedzieć i gdzie szukać informacji?
  • Rynek pracy – co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Miejsce spotkania: Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach ul. Mściwoja II 18, 83-300 Kartuzy
Termin spotkania: 28.10.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00-12.00
Zapisy telefoniczne prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach:
58 694 09 32
58 694 09 34
58 694 09 35

Plakat informacyjny

Agnieszka Bladowska

Skip to content