Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Uroczystości związane z inauguracją nowego roku szkolnego 2019/2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Gowidlinie zaczęła się od wprowadzenia sztandaru, odśpiewania hymnu państwowego i uczczenia minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej. Następnie pani dyrektor powitała przybyłych na tę uroczystość uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości: Pana Tadeusza Kobielę – Wójta Gminy Sierakowice, Panią Jolantę Dyszer – Sołtys Gowidlina, Panią Anetę Tomeczkowską – przewodniczącą Rady Rodziców, ks. Mariana Wentę – misjonarza z Czadu.

Pani dyrektor życzyła wszystkim Uczniom, aby czas spędzany w szkole był pracowityale i radosny, bo te dwa połączone ze sobą parametry sprawią, że osiąganie sukcesów okaże się niezwykle łatwe 

Nauczycielom by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia 

Rodzicom mówiła, że będzie to czas szczególny, bowiem nowy rok szkolny przyniesie Państwu wiele nadziei związanych z przyszłością Waszych dzieci. Bez Państwa udziału nasze wysiłki nie miałyby najmniejszego sensu. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO, to dzień radosny dla szkoły, ale dla całego narodu polskiego bardzo refleksyjny. Wczoraj, PIERWSZEGO WRZEŚNIA, obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Rocznica ta związana jest  z ogromnym cierpieniem i zniewoleniem milionów ludzi. Dlaczego więc musimy te bolesne wspomnienia ocalić od zapomnienia? Musimy pamiętać, żeby nigdy już człowiek człowiekowi nie wyrządził takiego zła, tamte wydarzenia to dla nas pamięć i przestroga, to nasz obowiązek pamiętać, kiedy odejdą już naoczni świadkowie II wojny światowej. Nasz patron Jan Paw II na historycznym miejscu – Westerplatte w 1987 roku wypowiedział słynne słowa, które mają być szczególnie dla nas, jego podopiecznych, wskazówką życiową. Mówił wówczas, tak: – Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje “Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można “zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba “utrzymać” i “obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych.

W kolejnej części pani wicedyrektor przedstawiła wychowawców poszczególnych klas. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Zespół ds. promowania placówki

Skip to content