Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Pierwszy egzamin ósmoklasisty 2019

Informuję, że w dniach 15 – 17.04.2019r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

W związku z powyższym przypominam uczniom,

aby w tych dniach stawili się w szkole do godz. 8.00.

Plan dowozów i odwozów przedstawia się następująco:

DOWOZY 

7:20 – BOROWY LAS
7:30 – DOLINA JADWIGI
7:35 – SMOLNIKI
7:45 – STARA HUTA
7:45 – LEMANY
7:50 – GOWIDLINKO
7:55 – GOWIDLINO

ODWOZY

PO MSZY ŚW.

Skip to content