Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

eTwinning

Cultures meet in Europe” to nowy projekt eTwinning, w którym wezmą udział uczniowie klasy 4a. Ideą projektu jest promowanie własnej kultury i poznawanie kultury i geografii różnych krajów za pomocą wielu różnorakich narzędzi internetowych, organizowanie działań, w których wszystkie uczestniczące szkoły działają wspólnie. Uczniowie poznają geografię, język i literaturę, jedzenie, festiwale, ubrania, rękodzieło, tradycyjne gry dla dzieci, muzykę, tańce i uroczystości  współuczestników. Projekt trwa od 10 lutego do czerwca 2019 roku. Cele projektu to zdobycie wiedzy  o innych miastach, krajach, zwyczajach i kulturze ich partnerów, znajdowanie różnic między nimi, promowanie wymiany i wartościowania dziedzictwa kulturowego.  poprawa umiejętności uczniów w zakresie ICT, komunikacji i umiejętności językowych, uczestnictwo w interaktywnych zajęciach, poprawa umiejętności pracy w grupach i bycie częścią zespołu, przekazywanie pozytywnych wartości: solidarność, szacunek dla innych, przyjaźń, większe zaufanie do korzystania z nowoczesnych środków i metod w nauczaniu, uczeniu się i ocenie. 

STYCZEŃ – wprowadzenie partnerów, stworzenie logo.
LUTY – zdjęcia lub filmy z tradycyjnego rękodzieła.
MARZEC – Każdy kraj podzieli się jedną tradycyjną dziecięcą grą.
KWIECIEŃ – Prezentacja tradycyjnych piosenek i tańców, wideo.
MAJ – Każdy kraj wprowadza tradycyjne danie.
CZERWIEC – Każdy kraj wprowadzi swoje tradycyjne stroje. 

CULTURES MEET IN EUROPE

Jolanta Wójcik

Skip to content