Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
Poniżej załączam List Minister Edukacji do Rodziców oraz  ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania.
Proszę, aby zapoznali się Państwo z tymi informacjami.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

 

Skip to content