Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Gala wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego

Uroczysta gala wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego odbyła się 17 grudnia 2018r. w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Nasza absolwentka Weronika Kotłowska otrzymała stypendium dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dedykowane jest osobom, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. O przyznaniu decyduje m.in. średnia ocen ucznia: co najmniej 5,5 gimnazjum. Dodatkowo, punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Pod uwagę brane są również kryteria socjalne, np. mieszkanie i uczenie się na obszarze wiejskim czy prawo do zasiłku rodzinnego. Wpłynęło 821 wniosków. Kapituła przyznała 402 stypendia.
Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego wręczył stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznane na rok szkolny 2018/2019. Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie życzą tegorocznej stypendystce wielu kolejnych sukcesów edukacyjnych.

Aleksandra Stark

Skip to content