Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 16 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbyło się ślubowanie dzieci z klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły p. Aleksandra Stark przywitała przybyłych gości: wójta gminy Sierakowice – p. Tadeusza Kobielę, radnego – p. Janusza Wentę, sołtys Gowidlina – p. Jolantę Dyszer, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Anetę Tomeczkowską, przedstawicieli mediów oraz Rodziców. Ślubowanie rozpoczęło się od uroczystego poloneza w wykonaniu pierwszoklasistów, po czym uczniowie zaprezentowali się w wierszach i piosenkach oraz zatańczyli kaszubski taniec „Kowal”. Po części artystycznej nastąpił najważniejszy moment uroczystości – złożenie ślubowania na sztandar szkoły, a następnie pani dyrektor dokonała pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Ksiądz proboszcz Leszek Knut udzielił pierwszakom błogosławieństwa. Następnie o zabranie głosu poproszono gości, którzy skierowali ciepłe słowa do uczniów. Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego wręczyli dzieciom upominki. Uroczystość uświetnił koncert akordeonowy pod kierownictwem pana Piotra Złocha. Zakończeniem imprezy był wspólny poczęstunek.

Wychowawcy klas pierwszych: Alicja Walkusz i Janina Wenta

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY 1a
PASOWANIE UCZNIÓW KLASY 1b
PASOWANIE UCZNIÓW KLASY1b
WYSTĘP AKORDEONISTÓW
PASOWANIE UCZNIÓW KLASY1a
PIOSENKA W WYKONANIU UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
WYSTĘP AKORDEONISTÓW1
TANIEC KASZUBSKI “KOWAL”
PIOSENKA
PIOSENKA – ŚLUBOWANIE
WYSTĘP AKORDEONISTÓW.,
ŚLUBOWANIE

 

Skip to content