Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Dzień Edukacji Narodowej

“Jak nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za SERCE”

 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji 12 października 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Samorząd Uczniowski, pod czujnym okiem swoich opiekunów, przygotował część artystyczną, którą swą obecnością uświetnili zaproszeni goście, czyli: dyrekcja, nauczyciele, księża, pracownicy szkoły, pani sołtys oraz rada rodziców. Uczniowie z humorem zaprezentowali: torby, torebki oraz inne urządzenia pedagogów, z którymi przychodzą do pracy. Nie zabrakło również utworu lirycznego o wszystkich nauczycielach oraz pracownikach szkoły. Po części oficjalnej, nastąpiła część rozrywkowa – “Jaka to melodia?” – konkurs dla nauczycieli. Pedagodzy zostali podzieleni na pięć zespołów, które rywalizowały ze sobą odgadując tytuły wylosowanych piosenek. Bezkonkurencyjne okazały się panie humanistki zajmując pierwszą lokatę w konkursie. Drugie zacne miejsce zajęła władza świecka i duchowna, zaś trzecią lokatę panie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uroczystość zakończyła się złożeniem życzeń wszystkim pracownikom oświaty oraz  odśpiewaniem uroczystego “Sto lat”. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego szkolnego święta.

Samorząd Uczniowski

Skip to content