Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”. MEN od kilku lat nadaje hasła przy okazji kolejnych inauguracji roku szkolnego, aby w ten sposób zwrócić uwagę na ważne idee i problemy związane z edukacją. Nasza szkoła bierze udział w VIII edycji konkursu „Szkoła młodych patriotów”. Konkurs trwa w okresie od 15 marca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu. Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Zadania, których podejmuje się szkoła są następujące:

  1. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
  2. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
  3. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
  4. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
  5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
  6. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

W naszej szkole koordynatorem konkursu jest p.Karolina Gilmajster-Szymikowska, która odbyła kurs z wykorzystaniem metody e-learning. Celem kursu jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci i młodzieży w praktyce szkolno-pedagogicznej oraz omówienie praw człowieka i obywatela w państwie demokratycznym. Kurs obejmuje również treści związane z postawą obywatelską, więzi z Ojczyzną w warunkach migracji zarobkowych ludności oraz integracji europejskiej.

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Skip to content