Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Projekt edukacyjny

W ramach projektu: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” do biblioteki zakupiono książki na kwotę 15.000 złotych. W okresie realizacji projektu zrealizowano między innymi projekt edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej w klasach I-III. Projekt ten miał zachęcić dzieci oraz nauczycieli do czytania. Każda klasa otrzymała fragmenty książki: „12 ważnych opowieści ”. Zadaniem uczniów oraz wychowawców było przeczytanie rozdziału na lekcjach oraz wykonanie plakatu, który zobrazuje poszczególną istotność. Celem była nauka priorytetów poprzez zabawę. Nie przypadkowo wybraliśmy tę właśnie pozycję. Książka ta jest przede wszystkim o wartościach i mówi jakie są ważne w życiu autorytety. Klasy pierwsze skupiły się na uczciwości oraz szczęściu.
Klasa II a miała za zadanie przeczytać rozdział o miłości. Dzieci analizowały czym jest miłość i jakie są jej rodzaje, natomiast klasa II b zagłębiła się nad wartością przyjaźni.
Klasa III a czytała o tym, czym jest dobro a klasa III b popłynęła w krainę odwagi.
W październiku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.  Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej. Uczniowie wykonywali zadania z wykorzystaniem nowego księgozbioru.
Klasa II b bierze udział w cyklicznych spotkaniach zachęcających do czytania w Filii w Gowidlinie Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice. Dotychczas odbyły się dwa razy: we wrześniu z okazji Dnia Głośnego Czytania oraz w listopadzie z racji spotkania andrzejkowego.

Kinga Dyszer

Skip to content