Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Święto Babci i Dziadka

Dnia 4 lutego 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W spotkaniu wzięli udział licznie zebrani seniorzy i zaproszeni goście. Pani Dyrektor Aleksandra Stark serdecznie przywitała Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza Kobielę, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zbigniewa Suchtę, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Janusza Wentę, sołtys Gowidlina Panią Jolantę Dyszer, sołtys Borowego Lasu Pana Sławomira Cymana oraz sołtysa Starej Huty Pana Jana Syldatk, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach, media i wszystkich zebranych.
Uczniowie przygotowali wiele niespodzianek dla swoich babć i dziadków. Najpierw zaprezentowały się najmłodsze dzieci z grupy 3-4 latków recytując wierszyk i śpiewając piosenkę. Potem seniorzy obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów klas IV i V w języku kaszubskim. Następnie wystąpili uczniowie klas I-III z wierszykami i piosenkami, poprzez które wyrazili swoją miłość i wdzięczność swoim ukochanym babciom i dziadkom. Ogromnym zainteresowaniem i radością cieszył się występ Macieja Mielewczyka z kl. II gimnazjum, który wcielił się w różne postacie estradowe. Uczniowie otrzymali wiele braw. Na koniec wręczono seniorom laurki wykonane przez uczniów z czekoladką.
Życzenia seniorom złożyli sołtys Gowidlina Pani Jolanta Dyszer, Wójt Gminy Pan Tadeusz Kobiela, Pani Dyrektor Aleksandra Stark, a Pan Janusz Wenta zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania. Zebranym gościom czas umilił występ akordeonistów.
Pani Dyrektor wszystkim podziękowała za przybycie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowicach za wsparcie finansowe oraz nauczycielom za przygotowanie uroczystości.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich seniorów na przyszłoroczną uroczystość.

                                             Janina Wenta, Hanna Formela

https://kartuzy.info/wiadomosc,29401,Blisko-200-seniorow-swietowalo-w-Gowidlinie.html

Skip to content