Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

REKRUTACJA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ „3-4” LATKI

 • Rekrutacja rozpoczyna się 07.03.2016 r. (poniedziałek) i trwa do 31.03.2016 r. (czwartek).
 • Do grupy przyjmowane są dzieci 4 – letnie (rocznik 2012) w pierwszej kolejności,
  następnie 3 – letnie (rocznik 2013).
  W przypadku wolnych miejsc dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wypełnienie wniosku.
 • Wniosek znajduje się na stronie internetowej szkoły https://gowidlino.edu.pl/rekrutacja/ lub w sekretariacie szkoły.

wniosek o przyjęcie 3-4 latki

REKRUTACJA DO GRUPY „O”

 • Rekrutacja rozpoczyna się 07.03.2016 r. (poniedziałek) i trwa do 31.03.2016 r. (czwartek).
 • Do grupy przyjmowane są dzieci 6 – letnie (rocznik 2010) objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, następnie dzieci 5 – letnie (rocznik 2011).
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do grupy jest wypełnienie:
  1) deklaracji o kontynuowaniu nauki (dotyczy dziecka, które w bieżącym w roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do grupy „0”),
  2) wniosku o przyjęcie dziecka (dotyczy zarówno dzieci urodzone w roku 2010 i w roku 2011).
 • Wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły https://gowidlino.edu.pl/rekrutacja/ lub w sekretariacie szkoły.

deklaracja o kontynuowaniu kl. “O”

wniosek – kl. “O”

 

 REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Rekrutacja rozpoczyna się 07.03.2016 r. (poniedziałek) i trwa do 31.03.2016 r. (czwartek).
 • Do klasy I szkoły podstawowej będą przyjmowane dzieci z rocznika 2009 (objęte obowiązkiem szkolnym).
 • Dzieci z rocznika 2010, które w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I SP zgodnie
  z rozporządzeniem mogą ponownie zostać zapisani do klasy I (nie będą podlegać klasyfikacji rocznej) lub kontynuować naukę w klasie II.
 • Dzieci z rocznika 2010, które w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 odbyły roczne przygotowanie przedszkolne i chcą kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka jest wypełnienie:
  1) deklaracji o kontynuowaniu nauki (dotyczy dziecka, które w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza do klasy I),
  2) wniosku o przyjęcie dziecka (dotyczy zarówno dzieci urodzone w roku 2009 i w roku 2010).
 • Wnioski znajdują się na stronie internetowej szkoły https://gowidlino.edu.pl/rekrutacja/  lub w sekretariacie szkoły.

deklaracja o kontynuowaniu kl. I szkoła podstawowa

wniosek – kl . I szkoła podstawowa

 

 REKRUTACJA DO KLASY I GIMNAZJUM

 • Rekrutacja rozpoczyna się 07.03.2016 r. (poniedziałek) i trwa do 31.05.2016 r. (wtorek).
 • Do klasy I gimnazjum będą przyjmowani uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 • Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy I gimnazjum jest wypełnienie wniosku.
 • Wniosek znajduje się na stronie internetowej szkoły https://gowidlino.edu.pl/rekrutacja/  lub w sekretariacie szkoły.

wniosek – kl . I gimnazjum

Skip to content