Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

Uczniowie z klasy I, II, IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum otrzymują darmowe podręczniki w  ramach dotacji, natomiast pozostali uczniowie kupują we własnym zakresie.
Ponadto wyprawka szkolna będzie dotyczyła uczniów klas III szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zwrot pieniędzy za zakupione podręczniki będzie możliwy wyłącznie na podstawie faktury wystawionej na rodzica ucznia.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2015-2016

Skip to content