Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Żywa Lekcja Historii

31 października w Zespole Szkół w Gowidlinie zorganizowana została Żywa Lekcja Historii. Jej realizacją zajął się Teatr Historyczny – „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego” założony w roku 1996 przez Krzysztofa Góreckiego. Skupia on ludzi zafascynowanych historią którzy od ponad 15 lat specjalizują się w ofercie edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Prowadzone na terenie całego kraju Żywe Lekcje Historii,  łączą zabawę z wiedzą.
„Żywa Lekcja Historii” to podróż poprzez wieki. To również zaznajomienie uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym. Całe wyposażenie, którym się posługują są dokładnymi replikami, sprzętów wykorzystywanych w danej epoce historycznej. Odtwarzają je we współpracy z historykami, archeologami i rzemieślnikami z Polski i zagranicy.
W trakcie lekcji żywej historii pt. Starożytność: Grecja i Rzym dzieci i młodzież z naszej szkoły mieli okazję dobrze się bawiąc zdobyć wiedzę historyczną. Lekcja trwająca ok. 50 minut była barwnym opowiadaniem wraz z prezentacją strojów, sztuki walki oraz dużą dawką wiedzy podanej w formie dostosowanej do wieku słuchaczy.

Joanna Neubauer
Aleksandra Stark

Skip to content