Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

PODSUMOWANIE TYGODNIA PROFILAKTYKI

W dniach od 22 do 26 września w Zespole Szkół w Gowidlinie odbył się  Szkolny Tydzień Profilaktyki. Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu z Policjantem Komendy Powiatowej Policji z Kartuz – panem Karolem Klamrowskim. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu: „Bezpieczeństwa na drogach w ruchu pieszych oraz poruszania się pojazdami kołowymi jednośladowymi”.
Odbyło się szereg zajęć o tematyce profilaktycznej z psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcami.
Uczniowie klasy „O” spotkali się z  pielęgniarką z Kaszubskiego Centrum Medycznego z Sierakowic – pani Marią Górską, która przybliżyła im zasady higieny i ich wpływ na zdrowie.
Każda z klas przygotowała po kilka plakatów o zdrowym żywieniu, bezpieczeństwie, sporcie i zapobieganiu nałogom. Najciekawsze plakaty zostały wyeksponowane na gazetce na sali gimnastycznej.
Gimnazjaliści wzięli udział w spotkaniu z  Pełnomocnikiem Wójta Gminy do spraw uzależnień – panią Marią Karolak. Podczas prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną dowiedzieli się jak działają mechanizmy powstawania nałogów oraz jak trudne jest leczenie ludzi uzależnionych.
W najbliższych dniach uczniom  szkoły podstawowej pracownicy Kaszubskiego Centrum Medycznego z Sierakowic przybliżą funkcjonowanie ratownictwa medycznego oraz pokażą jak wyposażony jest ambulans.
Gimnazjaliści z klas drugich pod opieką wychowawców – pani Joanny Neubauer oraz pani Alicji Kuchty zaprezentowali interesujące przedstawienia profilaktyczne: „Planeta nadziei” oraz „Dobre rady”.
Nad przebiegiem Tygodnia Profilaktyki czuwały pani pedagog Alicja Dyszer oraz pani wicedyrektor Aleksandra Stark.
Najważniejszym przesłaniem działań profilaktycznych w szkole było uświadomienie młodym ludziom, że życie  jest nadrzędną wartością, dlatego należy je chronić dbając o zdrowie  i bezpieczeństwo.

                                                                                                                 Alicja Dyszer

Skip to content