Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Międzynarodowa Konferencja Bibliotekarzy

Otrzymałam zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Bibliotekarzy “Skolbibliotekarielyftet” The Regional Council in Kalamar County. Odbywała się ona w dniach 12 – 14 marzec 2014r. w Nassjo, w mieście położonym na południu Szwecji. Razem z dr Piotrem Bojko z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku reprezentowaliśmy Polskę.
Konferencja odbywała się w całości w języku angielskim. Wśród zaproszonych gości byli prelegenci z Australii, Danii, Włoch, Anglii i Szwecji, którzy w swoich przemówieniach przybliżyli działalność rodzimych bibliotek. Dr Piotr Bojko przedstawił “System funkcjonowania bibliotek Pedagogicznych w Polsce”, ja zaś podczas mojego wystąpienia zaprezentowałam temat “System i funkcjonowanie polskich bibliotek szkolnych na przykładzie Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół w Gowidlinie”. Przedstawiłam organizację biblioteki, wyposażenie, zasady funkcjonowania. Słuchaczy szczególnie zainteresowała działalność dydaktyczna i wychowawcza naszej biblioteki. Przedstawiciele innych państw zadawali mnóstwo pytań związanych ze sposobami rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych, kształtowania kultury czytelniczej i medialnej oraz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. Moje wystąpienie wzbogaciłam prezentacją multimedialną, w której zaprezentowałam efekty swojej  pracy bibliotecznej.
Dziękuję Pani Dyrektor oraz Przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku  za takie wyróżnienie, dzięki któremu mogłam nie tylko przedstawicielom innych narodowości przybliżyć wielowymiarową działalność polskich bibliotek szkolnych, ale zdobyłam kolejne cenne doświadczenie w mojej pracy zawodowej nauczyciela bibliotekarza.

                                                                                                                     Maria Kostuch

PRZEMÓWIENIE

 

Skip to content