Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Dzień Seniora

?Tak warto było, warto jest,
choć różnie z nami bywa.
Odwagę mieć, nie ronić łez,
choć lat nam wciąż przybywa.?

Dnia 21 stycznia 2014 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, poprzedzona mszą świętą sprawowaną przez ks. kan. Leszka Knuta. Następnie seniorzy przeszli do szkoły, aby obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez dzieci i młodzież.
W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Sierakowice ? p. Tadeusz Kobiela, p. Zbigniew Suchta ? Przewodniczący Rady Gminy, p. Janusz Wenta ? Radny Gminy i Przewodniczący Rady Rodziców, ks. prałat Franciszek Cybula, ks. kan. Leszek Knut, p. Stanisław Cybulla ? sołtys Gowidlina. Wszystkich przybyłych gości gorąco przywitała Dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie ? p. Maria Wenta ? Barlak.
Część artystyczna rozpoczęła się od koncertu kolęd w wykonaniu szkolnego chóru ?Kantylena? pod kierownictwem p. Marii Kostuch. Następnie najmłodsi uczniowie naszej szkoły recytowali wierszyki i śpiewali piosenki, poprzez które wyrazili swoją miłość i wdzięczność babciom i dziadkom. Uroczystość uświetnił występ akordeonistów, w skład którego wchodzą uczniowie i rodzice Zespołu Szkół w Gowidlinie. Nasza społeczność miała okazję po raz pierwszy wysłuchać koncertu zespołu, który został utworzony jesienią ubiegłego roku. Po występach wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie seniorzy otrzymali upominki wykonane przez uczniów naszej szkoły i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców i dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach.
Na zakończenie p. Dyrektor i p. Wójt złożyli seniorom serdeczne życzenia i podziękowali za przybycie. Pan Tadeusz Kobiela skierował ciepłe słowa do małych wykonawców i podkreślił jak wielką rolę pełnią seniorzy, ich doświadczenie i mądrość życiowa dla ludzi młodych.
Nad przygotowaniem uroczystości czuwały: p. Hanna Formela, p. Maria Kostuch, p. Bernadeta Piotrowska, p. Janina Wenta.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim babciom i dziadkom za tak liczne przybycie na tę uroczystość i już dziś zapraszają wszystkich za rok.

Hanna Formela

Skip to content