Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Apel podsumowujący I semestr

Podsumowanie wyników nauczania i pracy dydaktyczno – wychowawczej
w Zespole Szkół w Gowidlinie
w I semestrze roku szkolnego 2013/2014

Zespół Szkół w Gowidlinie tworzą:
– oddział przedszkolny –
73 dzieci, uczących się w 3 oddziałach,

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II –
174 uczniów, uczących się w 9 oddziałach,

– Gimnazjum –
127 uczniów, uczących się w 6 oddziałach,

RAZEM – 374 uczniów,
KADRA PEDAGOGICZNA – 37 nauczycieli

średnia frekwencja szkoły
SP –  94,06 %
Gimnazjum 93,85 %

średnia ocen szkoły
SP –  3,87  %
Gimnazjum  –  3,56 %

najwyższa średnia ocen: SP

Klasa Uzyskana średnia
Kl. VI a 4,03

najwyższa średnia ocen: Gimnazjum

Klasa Uzyskana średnia
Kl. I a 4,07

najniższa średnia ocen: SP

Klasa Uzyskana średnia
Kl. VI b 3,53

najniższa średnia ocen: Gimnazjum

Klasa Uzyskana średnia
Kl. I b 3,16

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Uczniowie, którzy  osiągnęli  najwyższe wyniki:
Kl. I a
: Monika Wenta, Patrycja Dawidowska, Krystian Linsztet, Oliwia Labuda, Dominika Keller;
Kl. I b: Maciej Massowa, Julia Mielewczyk, Zuzanna Krefta, Błażej Cyman;
Kl. II a: Amelia Formela, Marta Mielewczyk, Igor Mielewczyk, Julianna Cyman, Kacper Dawidowski, Amelia Choszcz;
Kl. II b: Dobrosława Rompa, Dominika Piotrowska, Ksawier Potrykus i Miłosz Lipinski;
Kl. III: Witold Bronk, Dawid Kolke, Dominik Konkel, Marta Syldatk i Mateusz Szela;
Kl. IV: Joanna Pioch ? 5,00, Joanna Sildatk- 4,54, Weronika Płotka- 4,50;
Kl. V: Borys Jankowski ? 5,0; Maciej Mielewczyk -4,61; Julia Keller ? 4,53;
Kl. VI a: Dominika Pioch ? 4,8; Szymon Dawidowski ?5,1; Weronika Kolke ? 4,9;
Kl. VI b: Patryk Wiśniewski ? śr.4,70.

Nagrodę im. Jana Pawła II otrzymali:
Klasa IV ? 6 uczniów
Michał Dawidowski, Ewelina Krefta, Weronika Płotka, Kinga Rosińska, Samanta Naczk, Anna  Plichta.

Klasa V ? 11 uczniów
Witold Bronk, Weronika Choszcz, Hanna Dawidowska, Amelia Driwa, Julia Keller, Agata Kostuch, Martyna Naczk, Weronika Sychta, Martyna Wenta, Kinga Wolska, Zuzanna Zblewska.

Klasa VI a ? 6 uczniów
Szymon Dawidowski, Adrianna  Driwa, Weronika Kolke, Piotr Okuniewski, Izabela Lipinska, Michał Sildatk.

Klasa VI b ? 1 uczeń
Anna Mikielewicz

Laureatami konkursu  ?Super kolega, koleżanka? dla  klas IV-VI  w I semestrze zostali:
– z klasy IV:  Nikodem Rompa, Ewelina Krefta,
– z klasy V: Julia Keller, Witold Bronk,
– z klasy VI a: Adriana Driwa, Grzegorz Choszcz,
– z klasy VI b: Maciej Cybula i Dominika Płotka.

Oceny zachowania:

Klasy IV V VI a VI b
Razem
Wzorowe 6 11 6 4 27
Bardzo dobre   11 7 13 7 38
Dobre 3 4 2 2 11
Poprawne 3 1 4 8
Nieodpowiednie 2 2
Naganne
Razem 25 22 22 17 86

 

 

 

 

.

.

.

GIMNAZJUM

Najwyższe wyniki uzyskali:
Kl. I a
: Aleksandra Cyman ? 5,20, Adriana Olejnik ? 5,14, Aleksandra Olejnik ? 5,07, Kamila Lublewska ? 5,06, Natalia Wolska ? 5,06;
Kl. I b: Marta Wenta ? 4,93; Dominika Sildatk ? 4,46;
Kl. II a: Edyta Wenta – 5,23; Julia Kobiela – 5,23; Kamila Sychta – 5,17; Patrycja Woźniak – 4,40; Maciej Bigus – 4,29;
Kl. II b: Katarzyna Cirocka – 5,13; Julia Formela – 5,0;
Kl. III a: Radosław  Labuda  –  5,07, Magdalena  Cichosz  –  4,81, Sylwia Bronk  – 4,67; Agnieszka Lis  –  4,60,  Weronika Piotrowska, Karolina Lublewska, Karolina Cyman –  4,40;
Kl. III b: Natalia Pobłocka ? 5,07; Anna Gawin ? 4,56;  Alicja Kotłowska ? 4,47; Angelika Wenta ? 4,94; Agnieszka Dyszer ? 4,5;  Agnieszka Grucza ? 4,27.

Wyróżnienie najlepszy gimnazjalista
otrzymały uczennice klasy II a gimnazjum ? Julia Kobiela, Edyta Wenta, osiągając średnią 5,23.

Oceny zachowania:

Klasy I a
I b
II a
II b
III a
III b
Razem
Wzorowe 11 3 9 7 8 6 44
Bardzo dobre 6 4 6 5 8 4 33
Dobre 1 7 1 4 2 8 23
Poprawne 2 6 5 5 5 23
Nieodpowiednie 1 3 4
Naganne
Razem 18 16 22 21 24 26 127

 

 

 

 

.

.

.

.

 Zespół ds promowania placówki


Skip to content