Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

95. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada 2013 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypadła 95. rocznica tego historycznego wydarzenia. Hasłem tegorocznych uroczystości były słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ,,Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej?. Z nostalgią uczciliśmy powrót naszej ojczyzny na mapy świata. 11 listopada jest dla nas wszystkich symbolem zwycięskiej walki o wolność.
W apelu chętnie udział wzięli uczniowie klas gimnazjalnych: I a, b oraz II a. Przedstawili oni tło historyczne istotnych dla Polski wydarzeń od drugiej połowy XVIII wieku do początków XX stulecia. Zaprezentowali również utwory poetyckie i muzyczne opisujące uczucia Polaków, dla których najważniejsze jest zawsze dobro ojczyzny. Apel uświetnił występ szkolnego chóru ,,Kantylena?. Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie: Maria Kostuch i Joanna Neubauer.

Joanna Neubauer

Skip to content