Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów

Już po raz piąty władze gminy Sierakowice postanowiły uhonorować najlepszych uczniów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość przyznania nagród odbyła się w czasie ostatniej sesji Rady Gminy. Najzdolniejsi uczniowie stawili się na nią wspólnie z dumnymi rodzicami.
Wręczenie nagród wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Sierakowice ma formę konkursu, do którego stają uczniowie nominowani przez swoje szkoły. Zwycięzców wyłania specjalna komisja, przyznając punkty za poszczególne osiągnięcia naukowe i pozaszkolne.
Aby w ogóle być branym pod uwagę, należało wykazać się średnią ocen na przestrzenie trzech lat nie niższą niż 5.0 oraz wzorowym zachowaniem. Dodatkowo punktowane były osiągnięcia naukowe na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, ale także aktywność sportowa, artystyczna czy społeczna.
Wyróżnieniami nagrodzono m.in. absolwentki Szkoły Podstawowej w Gowidlinie – Kamilę Lublewską i Adrianę Olejnik. Serdecznie gratulujemy wspomnianym uczniom oraz ich rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów.

Zespół ds promowania placówki

Skip to content