Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rzeźba i płaskorzeźba

Zajęcia artystyczne ? rzeźba i płaskorzeźba ? klasy II Gimnazjum

Rzeźba to jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość. Rzeźby są wykonane do oglądania głównie dookolnego, a rzadziej np. do spoglądania na nie z góry, czy z dołu. Oprócz tych cech rzeźba może posiadać fakturę (w zależności od użytku materiału) lub kolor (tzw. rzeźba polichromowana). Może być również klasyfikowana ze względu na swoją skalę (np. miniaturowa lub monumentalna).

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji rzeźby:
– rzeźby pełne
– płaskorzeźby ? reliefy

Ze względu na liczbę przedstawionych postaci:
– wolno stojące (pojedyncze)
– grupowe

Ze względu na temat dzieli się je z kolei na:
– przedstawiające
– abstrakcyjne
– instalacje.

Klasy II gimnazjum na zajęciach artystycznych  28 lutego i 1 marca b.r. mieli okazję wcielić się w młodych artystów i tworzyć własne rzeźby pełnofigurowe ? posągi z własnego ciała wolno stojące i grupowe, a także płaskorzeźby ? reliefy. Lekcja dla uczniów okazała się bardzo ciekawa i kreatywna. Wykazali się niezwykłą pomysłowością, wyobraźnią i pracą twórczą przy tworzeniu swoich dzieł. Nad całością naszej pracy czuwała p. Maria Kostuch.

Oto niektóre rzeźby i płaskorzeźby uczniów klas II

Skip to content