Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I PRZYJĘTYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I PRZYJĘTYCH

****

REKRUTACJA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  W GOWIDLINIE
na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – dotyczy dzieci z obwodu szkoły i spoza obwodu szkoły:
rozpoczyna się 06.03.2024r. (środa) i trwa do 20.03.2024r. (środa).

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotyczy dzieci z obwodu szkoły:
rozpoczyna się 06.03.2024r. (środa) i trwa do 20.03.2024r. (środa).

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ – dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły:
rozpoczyna się 01.08.2024r. (czwartek) i trwa do 09.08.2024r. (piątek).

Wnioski dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

ZAPRASZAMY DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE

____________________________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Zarządzenie nr 007-2024 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 16 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Uchwała IV-38-2019 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała V-48-19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała IX-94-19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji.

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego (należy składać w terminie od 06.03.2024r. do 20.03.2024r.):

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024-2025 
Załącznik nr 1 – deklaracja kontynuacji (należy składać w terminie od 22.02.2024r. do 28.02.2024r.)
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego (należy składać w terminie od 06.03.2024r. do 20.03.2024r.)
Załącznik nr 3 – oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej
Załącznik nr 4 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Załącznik nr 5 – informacja rodzica o rodzeństwie kandydata
Załącznik nr 6 – oświadczenie o miejscu zamieszkania

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej:

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024-2025
Załącznik nr 1 – zgłoszenie do szkoły obwodowej (należy składać w terminie od 06.03.2024r. do 20.03.2024r.)
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjecie kandydata do klasy pierwszej
 (można składać w terminie od 01.08.2024r. do 09.08.2024r.)
Załącznik nr 3 – oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej
Załącznik nr 4 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Załącznik nr 5 – informacja rodzica o rodzeństwie kandydata
Załącznik nr 6 – oświadczenia

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe uzupełnienie dokumentacji:
przyjmowane będą kompletne wnioski
(podpisy obojga rodziców i załączniki oraz w przypadku kandydatów do klasy pierwszej wymagane jest zdjęcie legitymacyjne)

 

Skip to content