Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Szkolny Tydzień Profilaktyki

W dniach od 16 do 26 października 2023r. w naszej szkole odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki. Gośćmi tegorocznego przedsięwzięcia byli Panowie Policjanci Daniel Kotłowski i Grzegorz Stankowski z Komisariatu Policji w Sierakowicach, którym towarzyszyła maskotka MRÓWKA PSB. Spotkali się z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i uczniami klas 1-3. W prezencie uczniowie klas 1-3 otrzymali kamizelki odblaskowe, a grupy przedszkolne odblaski. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach w ruchu pieszych oraz na temat bezpiecznego korzystania z pojazdów.  
Podczas Tygodnia Profilaktyki obchodziliśmy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Młodzież miała możliwość ćwiczenia resuscytacji podczas zajęć. Został poruszony temat dbałości o zdrowe serce i jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Warsztaty odbyły się w klasach 4.  
Klasy 3, 5 i 6 brały udział w warsztatach, które poprowadziły panie Paulina Młyńska-Zalewska i Joanna Garska wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej Dobre miejsce , który mieści się w naszej szkole. Uczniowie rozmawiali o emocjach, jakże ważnych i potrzebnych w życiu. Jak sobie z nimi radzić.
Uczniowie klas 8 brali udział w spotkaniu z panią Marzeną Korzeniewską koordyatora ds. dostępności. Pani Marzena opowiedziała historię ze swojego życia jak uległa wypadkowi oraz przedstawiła historię osób poszkodowanych w wypadkach. Historie, które miały być jednocześnie pouczeniem i ostrzeżeniem dla młodych ludzi.
W tygodniu profilaktyki odbyło się wiele zajęć o tematyce profilaktycznej z wychowawcami oraz pogadanki z pedagogiem na temat uzależnień  o  zachowaniu podczas przerwy, w czasie lekcji. Odbyły się również warsztaty z panią psycholog w klasach 7 i pedagogiem specjalnym w klasach 1-2. 

Najważniejszym zadaniem działań profilaktycznych w szkole było uświadomienie młodym ludziom, że życie jest nadrzędną wartością, dlatego należy je chronić dbając o zdrowie i bezpieczeństwo.

Dyrekcja i organizatorzy dziękują wszystkim zaproszonym gościom, którzy włączyli się w realizację Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.   

Agnieszka Błaszkowska

Skip to content