Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Mamy już 5 Medal Komisji Edukacji Narodowej

W tym roku szkolnym kolejna nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie na wniosek Dyrekcji i Rady Pedagogicznej została przez Ministerstwo Edukacji i Nauki za pośrednictwem Pomorskiego Kuratora Oświaty uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie nadawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Cieszymy się tym bardziej, bo praca naszej nauczycielki jest doceniana nie tylko w środowisku lokalnym, ale również przez niezależne komisje w Gdańsku i Warszawie zajmujące się rozpatrywaniem wniosków o nadanie właśnie tych odznaczeń resortowych.

W sumie w naszej szkole mamy już 5 nauczycieli odznaczonych medalem, w tym roku z rąk Pani Małgorzaty Bielang Pomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 17.10.2023r. to wyróżnienie odebrała Pani Hanna Formela.

Serdecznie gratulujemy – jesteśmy bardzo dumni!

Ponadto Medal Złoty za Długoletnią Służbę posiada 1 nauczyciel, a Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 2 nauczycieli.

Aleksandra Stark

https://www.facebook.com/kuratorium.gdansk/posts/642573451402680?ref=embed_post

Skip to content