Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

XII Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

18 maja 2023r. w Gminnej Hali Sportowej w Starej Kiszewie odbył się XII Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II zorganizowany przez Zespół Kształcenia i Wychowania im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie. W odpowiedzi na wysłane zaproszenie Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie wraz z przedstawicielami społeczności szkolnej udał się do miejsca obchodów, aby wspólnie świętować przynależność do patrona – św. Jana Pawła II.

Św. Jan Paweł II nadal jest wzorem do naśladowania. Jego wartości szczególnie staramy się, jako szkoła Jego imienia, przekazywać młodym ludziom, w których pokładał największą nadzieję.  Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. biskupa Ryszarda Kasynę, również padały te słowa: aby młodemu pokoleniu wpajać wartości dobra, miłości i prawdy.

Po Mszy Świętej pod pomnikiem św. Jana Pawła II złożone zostały kwiaty, odśpiewano Hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Następnie sztandary z 15 szkół, na czele z orkiestrą oraz zaproszeni goście i społeczność tamtejszej szkoły, uroczystym przemarszem udali się na obchody do Gminnej Hali Sportowej. Inauguracyjnie przemawiał dyrektor – pan Michał Bieliński, Pomorski Kurator Oświaty pani Małgorzata Bielang oraz Wójt Gminy Stara Kiszewa pan Marian Pick.

Następnie odbył się apel. Uczniowie w artystycznej formie zaprezentowali pielgrzymki św. Jana Pawła II. Kolejnym punktem tego dnia było wspólne odśpiewanie utworu stworzonego przez uczestników XII Diecezjalnego Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II. Delegaci szkół z puzzli ułożyli pokaźny obraz przedstawiający św. Jana Pawła II.

Ks. biskup wylosował następnego gospodarza XIII Zjazdu. Tym razem los uśmiechnął się do nas, do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie!!!
Cieszymy się, że w następnym roku nasi przyjaciele poznają miejscowość Gowidlino i przede wszystkim nasze miejsce nauki.

Na zakończenie nastąpiło wspólne zdjęcie wszystkich uczestników, a po nim poczęstunek, na którym uczniowie oraz opiekunowie mogli porozmawiać i poznać się bliżej, o tym też.

Młodzież jest nadzieją świata i nadzieją Kościoła – mówił Jan Paweł II w homilii skierowanej do młodzieży podczas VI Światowego Dnia Młodzieży. Bardzo dziękujemy organizatorom spotkania za ogrom pracy włożony w przygotowanie tego wielkiego wydarzenia, za mile spędzony wspólnie czas. Za to, że dzięki tej uroczystości zwróciliśmy się do podstawowych prawd głoszonych przez patrona naszych szkół.

Celina Naczk

https://zkiwstarakiszewa.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/549641/fotorelacja_z_xii_diecezjalnego_zjazdu_szkol_im_jana_pawla_ii_

https://www.facebook.com/kuratorium.gdansk/posts/555687063424653

Skip to content