Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Szkolny konkurs kaligrafii

W dniu 27 kwietnia 2023r. odbył się konkurs kaligrafii, którego celem było wyłonienie mistrza pięknego pisania na poziomie klas pierwszych, drugich i trzecich oraz rozpowszechnienie wśród uczniów sztuki pięknego i poprawnego stylu pisania. Konkurs został przeprowadzony dwuetapowo: pierwszy etap to eliminacje klasowe – nauczyciel uczący wytypował 3 uczestników konkursu i etap drugi który wyłonił 3 finalistów – Mistrzów Kaligrafii, po jednej osobie z każdego poziomu. Zadanie uczestników polegało na przepisaniu tekstu zgodnie z zasadami kaligrafii.

Komisja oceniając uwzględniała bezbłędność zapisu, prawidłowe łączenie liter, brak poprawek i skreśleń.  

I miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:
*klasa 1 – Alicja Bulczak
*klasa 2 – Kinga Lublewska
*klasa 3 – Amelia Kupniewska 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Sylwia Miszk, Aneta Woźniak, Aleksandra Stark

 

 

Skip to content