Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Spotkanie z Panem Stanisławem Smentochem

Warto znać historię naszego kraju, regionu i tę dotyczącą najbliższych nam okolic. Widzę w tym zakresie uczniowie mogą zdobyć dzięki udziałowi w zajęciach historii i kultury Kaszubów. Na lekcjach omawiane są tematy związane z dziejami Pomorza od czasów najdawniejszych do współczesności. Tematyka ostatnio omawianych lekcji dotyczyła granicy polsko – pruskiej po I wojnie światowej. Dzieci dowiedziały się, którędy przebiegała granica oraz, że w pobliskiej Starej Hucie mieszkańcy opowiedzieli się za polskością swojej wsi. Dla zgłębienia tej tematyki zorganizowano spotkanie z Panem Stanisławem Smentochem, mieszkańcem Starej Huty, który ciekawie opowiedział dzieciom o wydarzeniach sprzed 100 lat. Dzięki temu, że w domu Państwa Smentochów o tym się rozmawiało, pamięć o tym wydarzeniu trwa do dziś. W Starej Hucie ustawiono w 2020 roku obelisk upamiętniający tę ważną dla mieszkańców historię. Pan Smentoch opowiedział również uczniom o innych ważnych dla naszych okolic faktach i ludziach, które utwierdziły dzieci, że w małych miejscowościach byli i są świadkowie wielkich wydarzeń. Na zakończenie spotkania, z inicjatywy naszego gościa, wszyscy wspólnie złożyli kwiaty w hołdzie Janowi Pawłowi II i odśpiewali “Barkę”.
Dziękujemy serdecznie Panu Stanisławowi za poświęcony nam czas oraz wspaniałą lekcję historii.

Bożena Lejk

Skip to content