Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.   

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023. 

We wszystkich klasach naszej szkoły wychowawcy przeprowadzili, adekwatne do wieku uczniów, zajęcia nt. cyberprzemocy, radzenia sobie z nią oraz sposobach pomocy ofiarom zagrożeń internetowych. Wyjaśnione zostało także zjawisko FOMO ( oznaczające obawę, że coś istotnego nam umknie, kiedy nie będziemy online). W klasach młodszych uczniowie rozmawiali o bezpieczeństwie w sieci, w towarzystwie komiksów, krzyżówek i rebusów z serii Przygody Plika i Foldera. W sieci.  

Dodatkowo, podczas zajęć informatyki uczniowie kl. 4-8 przypominali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zapoznawali się również z materiałami multimedialnymi dotyczącymi profilaktyki przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest Internet. Pomoce zostały opracowane przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu „Dziecko w Sieci”. 

W bezpiecznym Internecie nie chodzi wszak o to, aby go nie używać, tylko robić to mądrze, ponieważ jak powiedział Grace Hopper „Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach…” 

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z ulotką przygotowaną dla nich. 

Anna Miotk-Płotka

Co moje dziecko robi na youtube – ULOTKA dla rodziców

Skip to content