Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Punkt wspierania dzieci i młodzieży “Dobre Miejsce”

Celem punktu wspierania dzieci i młodzieży Dobre Miejsce jest rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie zainteresowań, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami, budowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmacnianie samooceny, kształtowanie aktywności w grupie, nauka współpracy, odreagowywanie napięć emocjonalnych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i szacunku do siebie oraz innych, stosowanie poprawnej komunikacji wyrażania własnego zdania.

Skierowany jest on dla dzieci w wieku 8-15 lat. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godz 15.00-17.30.

Zajęcia mają charakter grupowy, są całkowicie bezpłatne, organizowane są konkursy, teatrzyki, zabawy na świeżym powietrzu, warsztaty chemiczne, socjoterapia, arteterapia, zajęcia rekreacyjne, zajęcia plastyczne, techniczne oraz ogólnousprawniające.

Zajęcia prowadzone są w kreatywny sposób, przy użyciu różnych narzędzi oraz technik pracy.

Ponadto w Sierakowicach odbywają się comiesięczne, bezpłatne, dobrowolne warsztaty z terapeutą dla rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia świetlicowe.

Kontakt z kierownikiem świetlicy: 666 962 969
e-mail: paula.mlynska@wp.pl 

Paulina Młyńska – Zelewska

Skip to content