Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Mobilny symulator zagrożeń pożarowych

23 listopada 2022 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów klas 0-4, które wspólnie przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, z Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, z Komisariatu Policji w Sierakowicach oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć inteligentny model domu jednorodzinnego, który jest mobilnym symulatorem zagrożeń pożarowych i dowiedzieć się o potencjalnych niebezpieczeństwach, które czyhają w domu czy na ulicach. 

Inteligentny model domu jednorodzinnego wyposażony jest w komputery i urządzenia elektroniczne, które kontrolują każdy jego element, co ma na celu zwiększenie świadomości oraz pomóc przeciwdziałaniu i powstrzymywaniu zagrożeń. Model przedstawia realne zagrożenia w życiu codziennym w domu czy na obszarach przyrodniczych. Zainstalowane w budynku kamery pozwalają na wirtualne uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych. To, co dzieje się w miniaturowych pokojach, widać na dużym ekranie.

Makieta sterowana jest przez specjalnie stworzoną aplikację. W poszczególnych pomieszczeniach symulatora, takich jak np.: kuchnia, sypialnia czy łazienka zaaranżowano potencjalne zagrożenia pożarowe. Dzięki zainstalowanej w domku zadymiarce, w sposób obrazowy, można pokazać rozprzestrzenianie się dymu w budynku podczas pożaru np. sadzy w kominie, a także zobrazować, w jaki sposób działają czujki dymu czy tlenku węgla. Interakcja z przedmiotami w symulatorze zapewnia wysoką atrakcyjność i dużą skuteczność przeprowadzanych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej.

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było wyposażenie dzieci, a także dorosłych w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą w stanie szybko zareagować w razie zagrożenia zdrowia i życia.

Zajęcia z tym innowacyjnym narzędziem, z zakresu prewencji pożarowej i ekologii, były ekscytujące i pełne niezapomnianych wrażeń.

Dyrekcja naszej szkoły bardzo serdecznie dziękuje:

gen. brygadierowi Piotrowi Socha – Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
mł. bryg. Pawłowi Gilowi – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
podinsp. Tomaszowi Juńskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Kartuzach,
Pracownikom Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
Pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
Policjantom z Komistariatu Policji w Sierakowicach oraz Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowidlinie

za włączenie się w przygotowanie tej wyjątkowej lekcji dla naszych dzieci.

Agnieszka Błaszkowska

https://www.gov.pl

https://kartuzy.info

https://www.facebook.com

http://kurierkaszubski.eu

https://sierakowice.pl

Skip to content