Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

System Kontroli Dostępu w naszej szkole

Od października 2022r. w naszej szkole wprowadzony został system zabezpieczenia szkoły – System Kontroli Dostępu – mający na celu podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole. Oparty na ryglach elektrycznych w drzwiach wejściowych do szkoły, czytnikach oraz kartach zbliżeniowych. System działa w oparciu o karty zbliżeniowe i zakodowany w ich pamięci numer identyfikacyjny uczniów i pracowników szkoły.

Główne zalety systemu to:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie szkoły.
  2. Zabezpieczenie szkoły przed osobami niepowołanymi. Drzwi wejściowe są stale zamknięte. Na teren budynku mają dostęp tylko osoby uprawnione, posiadające kartę zbliżeniową.
  3. Wykorzystanie karty zbliżeniowej jako identyfikatora (wejścia/wyjścia i wypożyczania książek z biblioteki).

Koszty zabezpieczenia wejścia do szkoły i kart dostępu zostały całkowicie sfinansowane przez Gminę Sierakowice.

 

Z poważaniem
Aleksandra Stark – dyrektor dzkoły

Skip to content