Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Pasowanie na czytelnika

Dnia 27.10.2022r. pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Wcześniej złożyli uroczyste przyrzeczenie i obiecali szanować książki.
Głównym celem było zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w bibliotece oraz zachęcenie ich do jak najczęstszego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dzieci zapoznały się ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z nich. Uczniowie zmagali się z zadaniami, które sprawdziły ich znajomość bajek, baśni i legend. Była to też pierwsza lekcja przygotowująca małych czytelników do samodzielnego wyboru i wypożyczania książek. 
Na zakończenie uczniowie złożyli przyrzeczenie. Po uroczystym pasowaniu, każdy nowy czytelnik otrzymał dyplom, gratulacje oraz książkę Pierwsze abecadło. 

Aneta Woźniak, Sylwia Miszk, Aleksandra Stark

 

Skip to content