Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Mamy już kolejny Medal Komisji Edukacji Narodowej

W tym roku szkolnym kolejna nauczycielka naszej szkoły na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej została przez Ministra Edukacji i Nauki za pośrednictwem Pomorskiego Kuratora Oświaty uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. To odznaczenie nadawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W sumie w naszej szkole mamy już 7 nauczycieli odznaczonych medalem.
12 października 2022r. w sali Atheneum Gedanense Novum w Gdańsku z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Bielang to wyróżnienie odebrała Pani Alicja Walkusz.

Pani Alicji serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Aleksandra Stark

Skip to content