Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

ZAPRASZAMY DO  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE

____________________________________________________________

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

Zarządzenie nr 019/2022 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Zarządzenie nr 019-2022

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała IV-38-2019

Uchwała nr IX/94/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Uchwała IX-94-19

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała V-48-19

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie z dnia 02.02.2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji.

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego (należy obowiązkowo składać od 09.02.2022r. do 23.02.2022r.):

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022-2023
Załącznik nr 1 – karta kontynuacji
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej  

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej:

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2022-2023
Załącznik nr 1 – zgłoszenie do szkoły obwodowej (należy obowiązkowo składać od 09.02.2022r. do 23.02.2022r.)
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej (można składać od 02.08.2022r. do 10.08.2022r.)
Załącznik nr 3 – oświadczenia

Skip to content