Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Stara Huta a Wersal

W holu głównym szkoły została przygotowana wystawa dokumentów Stara Huta a Wersal. Na podstawie zgromadzonych materiałów, ulotki, którą otrzyma każdy uczeń z klas 5-8 oraz artykułu umieszczonego w Wiadomościach Sierakowickich nr 359 https://sierakowice.pl/epublikacja-79-wiadomosci_sierakowickie_359.html (str. 7 – 9) Stowarzyszenie Rolnik ze Starej Huty przeprowadzi konkurs historyczny dla chętnych uczniów klas 5 – 8.

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, pogłębienie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Małej Ojczyzny, zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.

Skip to content