Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Zmiany w związku z nauczaniem hybrydowym

Ważny komunikat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, że od dnia 15.03.2021 r. do 28.03.2021r. uczniowie klas 1-3 będą mieli nauczanie hybrydowe.

W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

  • oddziały przedszkolne kontynuują naukę w trybie stacjonarnym,
  • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
  • klasy 4-8 uczą się w trybie zdalnym,
  • konsultacje dla uczniów klas 8 będą realizowane tak jak dotychczas.

Nauka w ramach nauczania hybrydowego polegać będzie na tym, iż w dniach:

  • od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. oddziały “a” – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast oddziały “b” – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
  • od 22.03.2021r. do 26.03.2021r. oddziały zamieniają się rolami, czyli oddziały “a” – pracują w trybie stacjonarnym w szkole, natomiast oddziały “b” – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat wprowadzanych zmian.
Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Oddziały przedszkolne pozostają otwarte i funkcjonują, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content