Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Funkcjonowanie szkoły od 22.03.2021r.

Ważny komunikat

Zmiany w zasadach funkcjonowania szkoły wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.:

  • naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, w tym również uczniowie klas 1-3,
  • z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. dyrektor zawiesza konsultacje dla uczniów klas 8.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia 2021r.:

  • oddziały przedszkolne nadal pracują stacjonarnie, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego,
  • świetlica szkolna pracuje bez zmian.

Wychowawcy – będą Państwa informować o zmianach i nowych zasadach pracy, udzielać ewentualnych odpowiedzi na pytania.

ROZWOZY

  Dowóz* Rozwóz*
Borowy Las

7.15

14.15

Lemany

7.25

13.55

Borek

7.25

14.00

Gowidlinko

7.30

13.55

Stara Huta

7.40

14.40

Rokiciny

7.50

14.50

Smolniki

7.55

15.00

Kowale

7.10

15.15

Widna Góra

8.05

13.40

*godzina, która jest podana oznacza godzinę przyjazdu autobusu do danej miejscowości

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

Skip to content