Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Organizacja nauki po feriach – aktualizacja

Szanowni Państwo,
od dnia 18 stycznia 2021r. (poniedziałek) nastąpi powrót uczniów klas 1 – 3 do nauki stacjonarnej na terenie szkoły.

Nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ oraz regulacjami wewnątrzszkolnymi tj. Procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID – 19 obowiązującą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie oraz Procedurą dotycząca organizacji pracy w trybie stacjonarnym w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 – 3 w podwyższonym reżimie sanitarnym w czasie epidemii COVID – 19.

PODSTAWA:

Oddziały przedszkolne i klasy 1 – 3
W oddziałach przedszkolnych i w klasach 1 – 3 zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym zgodnie z dotychczasowym planem.
Organizacja wejścia/wyjścia do szkoły/ze szkoły dla oddziału przedszkolnego i klas 1 – 3 :

  • oddziały przedszkolne – wejście nr 3,
  • klasy 1b, 2a, 2b, 3a – wejście nr 1,
  • klasy 1a, 3b – wejście nr 3.

WAŻNE!

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

Klasy 4 – 8
Uczniowie tych klas kontynuują NAUKĘ ZDALNĄ. Zajęcia odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji.

Dożywianie
Obiady w stołówce dostępne będą w różnych godzinach dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas 1 – 3.

Rozwozy

 

Dowóz*

Rozwozy*

Borowy Las 7.15 12.55 14.05
Lemany 7.25 13.10 14.20
Borek 7.25 13.15 14.25
Gowidlinko 7.30 12.40 13.50
Stara Huta 7.40 13.20 14.30
Rokiciny 7.50 13.30 14.40
Smolniki 7.55 13.35 14.45
Kowale 7.15 15.05
Widna Góra 7.40 13.45

*godzina, która jest podana oznacza godzinę przyjazdu autobusu do danej miejscowości

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym
i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Drodzy Uczniowie,
przed Nami podsumowanie I półrocza w roku szkolnym 2020/2021. Jesteśmy pewni, że podejmiecie trud sfinalizowania swoich dotychczasowych wysiłków i osiągniecie wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Mocno Wam kibicujemy! 

Szanowni Rodzice,
bądźmy wspólnie wsparciem dla Waszych dzieci, a Naszych uczniów. 

Szanowni Państwo,
całej społeczności szkolnej życzę samych sukcesów i powodzenia w II półroczu w roku szkolnym 2020/2021!

Aleksandra Stark

Skip to content