Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Wymiana kartek świątecznych ze szkołami partnerskimi

etwinning

Trwa wymiana kart świątecznych w ramach międzynarodowego projektu eTwinning. Klasa 3a realizuje cykl projektów.

W pierwszej części uczniowie wymieniali się kartkami, w których opisywali, co robią w czasie wolnym – ta część projektu była realizowana w szkole. Druga część projektu jest prowadzona zdalnie.

Realizacja projektu polega na przygotowaniu kart świątecznych i ich wymiana z krajami partnerskimi – Słowacją i Polską. Językiem komunikacji jest język angielski. Dzieci mają możliwość rozwijać swoją kreatywność, doskonalić język angielski, poznawać kulturę oraz budować wspólną świadomość europejską.

Alicja Kuchta

Skip to content