Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Komunikat!

Ważny komunikat

Szanowni Państwo

W związku z zakwalifikowaniem od dnia 26.09.2020r. naszego powiatu do tzw. “czerwonej strefy” wprowadza się i utrzymuje wcześniej wprowadzone zasady:

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do strefy wspólnej dla Rodzica, zachowując zasady:
*jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
*dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
*dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
*opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: obowiązuje zakrywanie nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
*ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
*w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
*do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
*osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

Liczymy na Państwa zrozumienie. Wszelkie działania, które podejmuje szkoła mają charakter prewencyjny i wynikają z obowiązujących przepisów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.
Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie naszych uczniów, a Państwa dzieci, także na bezpieczeństwie wszystkich Pracowników szkoły oraz członków Państwa i naszych rodzin.

Z poważaniem
Aleksandra Stark

Skip to content