Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Laptopy w ramach projektu “Zdalna szkoła”

Informujemy, że w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, którego celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów, otrzymaliśmy dzisiaj laptopy.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz organizacją realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, laptopy będą wykorzystane przez uczniów do realizacji kształcenia na odległość.

Laptopy zostały wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom i po zakończeniu kształcenia na odległość podlegają zwrotowi do szkoły.

Skip to content