Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Zasiłek opiekuńczy dla Rodziców dzieci do lat 8, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci do lat 8, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14. W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS lub klikając w poniższy link, który pozwoli automatycznie pobrać ten wniosek.

ZUS opublikował komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkola – szkoły:
https://www.zus.pl/…/komu-przysluguje-dodatkowy-zas…/2537033

Poniżej wzór oświadczenia:
https://www.zus.pl/…/O…/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd

Aleksandra Stark

Skip to content